Zamanda Yolculuk

Queensland Üniversitesi’nde çalışan bilim insanları fotonları(tek başına bulunan ışık parçacıkları) kullanarak, kuantum parçacıklarının zaman içerisinde nasıl hareket ettiklerini incelediler. Sonuçlar bilimin sınırlarını zorlamakta ve oldukça ilgi çekici.

Büyük baba paradoksuna göre, eğer bir zaman yolcusu zamanda yolculuk yapar ve yanlışlıkla dedesinin ve anneannesinin tanışmasına engel olacak bir şey yaparsa kendi doğumunu da engeller. Buna karşılık asla doğmaz ise zamanda yolculuk yapması da mümkün olmaz. Bu paradoks, Einstein’ın görelilik kuramının bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Peki bu görelilik kuramı nedir?

Einstein’ın görelilik kuramı iki parçadan oluşur. Birincisi özel görelilik, ikincisi ise genel görelilik teorileridir. Özel göreliliğin söylediği şey uzay ve zamanın birbirinin parçası olduğudur, buna uzay-zaman devamlılığı denir. Örneğin durağan bir cisme göre yüksek hızdaki bir cisim, zamanı farklı şekilde deneyimlemektedir.

Kütleçekim gücü aynı zamanda zamanı da bükebilir. Bu Einstein’ın genel görelilik teorisinin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir gözlem. Teoriye göre kapalı bir zaman eğrisinin uzaydaki başlangıç noktasına geri dönmesi fakat zaman boyutunda -burada gözlemlediğimiz uzayı 3 boyutlu ve zamanı 4. boyut olarak hayal ederseniz daha kolay anlayabilirsiniz- erken varması ile zamanda yolculuğun mümkün olabileceği iddia ediliyor.

1991 yılında kuantum mekanikleri ile beraber göreliliğin sonucu olarak ortaya çıkan paradoksların önüne geçilebileceği tahmin edilmiş. Bunun sebebi kuantum parçacıklarının bildiğimiz fizik yasalarına her zaman uygun davranmaması. UQ’de doktora öğrencisi olan ve araştırmanın öcüsü olan Martin Ringbauer bu konuda şunları söylüyor:

“Zamanda yolculuk sorusu şimdiye kadar fizik dünyasının ürettiği en kuvvetli iki teoremin çakıştığı noktada bulunuyor. Bunlar Einstein’ın görelilik teoremi ve kuantum mekanikleri. Einstein’ın teorisi evreni en büyük ölçeklerde incelerken, kuantum mekanikleri ise en ufak parçacıkların karakteristiklerini inceliyor.”

Bu araştırmada bilim insanları foton çiftlerinin birbirleri ile olan etkileşimlerini iki farklı düzenekte incelediler. Birinci olarak bir foton solucan deliğinden geçti ve kendisinin eski haliyle etkileşime sokuldu, ikincide ise uzay-zamanda yolculuk eden bir foton hali hazırda kapalı zaman eğrisinde döngüde olan bir başka fotonla etkileşime sokuldu. Yine de bu çok küçük parçacıklarda zaman yolculuğu gözlemlense de daha büyük olan atomlarda bunu yapmak mümkün gözükmüyor.

Kaynak

1 Comment

Bir Yorum Yazın